Meny

För studenter

Kårbolagen i Göteborg sträcker sig över ett brett utbud av kompetensområden och utbildningar. Med studentkonsulter som studerar allt från IT, ingenjör, ekonomi och juridik till personalvetare och kommunikation på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet och Chalmers så finns det ett kårbolag där just du och dina intressen passar in. Vilket kårbolag som arbetar med vad just du tycker är spännande kan du läsa mer om under fliken Kårbolag.

Att engagera dig i ett kårbolag vid sidan av dina studier har många fördelar: du får redan under din studietid praktisk erfarenhet inom just det ämnet som intresserar dig, du träffar företag och knyter ett nätverk av kontakter vilka kan vara framtida arbetsgivare, du får en unik fördel gentemot många utav dina studiekamrater, du breddar din umgängeskrets och du har väldigt roligt under tiden. Hur många timmar per vecka du arbetar är beroende på position och kårbolag men generellt arbetar en studentkonsult 10-20 timmar i veckan på respektive bolag.

Att arbeta på ett kårbolag är också ett sätt att snabbt klättra i karriärsstegen, lära sig att ta ansvar och utveckla sin ledarskapsförmåga. Du kan bli VD på ett halvår, så länge du visar framfötterna, är ansvarstagande och har ett starkt driv. Andra positioner i kårbolagens olika ledningsgrupper kan vara vice VD, ekonomiansvarig, marknadsansvarig, kompetensområdesansvarig och personalansvarig.

Känner du att detta skulle kunna vara någonting för dig? Nedan finner du mer information om de som arbetar i kårbolagen idag och vad tidigare anställda, så kallade alumner, gör idag.

Andreas Wedin

Andreas Wedin om ansvarstagande, fördomar mot studenter och vad som är speciellt med HandelsRekrytering.

Läs mer

Elin Zakariasson

Elin Zakariasson ser HandelsRekrytering som en grym chans att utveckla sig praktiskt.

Läs mer

Josephine Andersson

På CTK har Josephine fått rätt verktyg för att utveckla och praktisera ledarskap

Läs mer

Julia Falkhede

Julia Falkhede är lugnare inför framtiden efter att ha jobbat på HandelsConsulting.

Läs mer

Karim Parto

HandelsMarketing innebär bättre självförtroende och stor personlig nytta för alumnen Karim Parto.

Läs mer

Karl Johansson

Karls engagemang i två av kårbolagen banade vägen för karriär på Volvo

Läs mer

Kristine Jansson

Efter tre månader blev Kristine Jansson Vice VD på HandelsMarketing.

Läs mer

Patric Andersson

På CTK får Patric utmanas genom ett stimulerande och relevant arbete vid sidan av studierna.

Läs mer

Richard Treffner

Richards tid på CTK har varit till nytta hela arbetslivet

Läs mer

Sanna Dahlgren

HandelsConsulting hjälpte Sanna att hitta vad hon faktiskt ville jobba med.

Läs mer

Vincent Collan

Vincent Collan sökte sig i första hand till den praktiska erfarenheten, men insåg att kårbolag även breddar umgängeskretsen

Läs mer